klagenemda

Klagenemda opprettholdt inndragning av sertifikat

Klagenemda i Norsk Varme har opprettholdt inndragning av et montør-sertifikat nivå 2 etter at montøren klaget på vedtak fra Brannvernforeningen. Klagenemda har besluttet at sertifikatet skal inndras i 24 mnd. Dette er den strengeste reaksjonen overfor en montør som er ilagt.