Klimakur 2030 foreslår tøffe tak for vedfyring

I februar kom norske miljø- og samferdselsmyndigheter med rapporten Klimakur 2030. Dette er utredningen med forslag til hvordan Norge skal møte og etterleve klimamålene i Parisavtalen. Vedfyring kommer blant topp 20 tiltak, og rangeres som et av de rimeligste å gjøre noe med.

Tekstene i rapporten er tidvis diffuse, men det er et klart råd om at dagens vedfyring ikke kan fortsette. Det foreslås av vedfyringen byttes ut med panelovner, luft-til-luftvarmepumper og de aller nyeste og beste vedovnene, produsert fra 2021.

Rapporten viser forståelse for både beredskapshensyn og det faktum at folk liker å fyre med ved. Det vises også til at det per nå ikke er mange harde virkemidler som kan brukes, bortsett fra lokale fyringsforbud pga helseeffekter. Det tas til orde for panteordninger og informasjonskampanjer. Norsk Varme følger tett opp det kommende arbeidet, og spiller inn våre meninger og faktagrunnlag fortløpende.