Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Kommunekaos

Hadde jeg hatt mer hår på toppen ville jeg fått både grå hår og bakoversveis over alle forskjellene i landet når det gjelder prosedyrer, gebyrer etc etc.

I forrige uke var jeg så heldig å møte alle landets feiermestere. De forteller om det samme; varierende gebyrer, forskjellig regelverk, manglende kompetanse, manglende oppfølging osv. Og de aller fleste er enige om at søknadsplikt ikke er veien å gå dersom vi skal ha mer brannsikkerhet i norske hytter og hus.

Saksbehandlerne i kommunene rundt omkring er stort sett flinke og lojale. Men mange er ikke ydmyke nok for at regelverk ikke fører til ønsket atferd. Strengt regelverk og høye gebyrer fører til at folk gjør som de vil, at de ikke gjør det som er fornuftig eller at ting tar for lang tid.

Jeg spør ofte: hva tror du skjer når noen får fyringsforbudt, vet at de må søke om rehabilitering og i tillegg må ut med skyhøye gebyrer? Det skjer ikkeno! Feierne og Norsk Varme er enige om at det må skje noe. Derfor tar vi murerskjea i en annen hånd, krummer nakken og går nok en gang på både sentrale og lokale myndigheter. Vi må ha et regime som sikrer brannsikker atferd, luker bort cowboyene i bransjen og sørger for at det ikke er meningsløst dyrt å oppføre seg skikkelig.