stavanger-pant

Krav om energimerking fra nyttår

Vi minner at det fra 1. januar 2018 er pliktig med energimerking av alle ildsteder til salgs. Dette gjelder i brosjyrer, på nettet og i utstillinger.

Enhver ovn i utstilling skal tydelig merkes med merket som produsenten skal sende med. Brudd på dette kan medføre reaksjoner; i strengeste tilfelle salgsforbud. Myndighetene har engasjert anonyme inspektører som allerede følger opp energimerkeordningen for andre produkter.

denne linken kan produsenter og forhandlere finne alt om reglene for energimerking av ildsteder.