Kulde og svevestøv gjør ovnspant høyaktuelt

Stadig flere kommuner innfører ovnspant for å få bukt med svevestøvet. Den kaldeste perioden på lenge gjør at mediene bobler over av saker om dårlig byluft – Fra Tromsø og Rana i nord til Fredrikstad i sør. Når kulda er streng er svevestøvet mange steder så konsentrert at den overskrider tillatte grense. Dermed blir det også fart i den politiske diskusjonen om renere luft der nye ovner er en del av løsningen mange steder. Norsk Varme er i disse dager i kontakt med kommuner som har høye svevestøvkonsentrasjoner for å gjenta budskapet om ovnspant og ovnsforbud. Gjennom å bytte ut gamle ovner med nye kan svevestøvet fra vedfyring reduseres med inntil 90 prosent viser beregninger. Norsk Varme oppfordrer alle norske kommuner til å innføre forbud mot vedfyring i gamle ovner i kombinasjon med ovnspant for å få fart på utskiftingen slik at bylufta kan bli bedre når kulda setter inn.