Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Kursvåren nærmer seg

SSB melder at bruken av miljøvennlige ovner har økt kraftig, og mengden med ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Dette er tall som viser at vi er på vei i riktig retning.

Vi er midt inne i høysesongen for vedfyring. Forbrukerne har ørene på stilk, og det er gjerne nå de ønsker å skifte ut de gamle forurensede vedovnene. Det er hektisk for mange i bransjen. Men, så snart varmegradene stiger og snøen smelter – er kulden og behovet for varme fra vedfyring et tilbakelagt kapittel frem til neste vedfyringssesong.

Vel så viktig som utskiftning, er riktig montering. Vi har sett mange skrekkeksempler på monteringer hvor det bare er tilfeldigheter som har gjort at ting ikke har gått skikkelig galt.

Ifølge SSB-undersøkelsen fyrer om lag halvparten av de norske husholdningene med ved i boligene sine. Vi vet at omtrent halvparten av disse ovnene ikke er rentbrennende og må skiftes ut. Og det er vår oppgave å bidra til at det skjer forsvarlig.

Vi sertifiserer stadig flere montører. Og kursvåren 2018 har fortsatt ledige plasser for deg som ønsker å delta på nivå 2 eller 3-kurs. Vi vet at mange vedovner må skiftes ut i de kommende årene, og disse bør skiftes ut på en forsvarlig måte.

Styreleder Steinar Vigdal