Leder: Danske tilstander

Det er ikke deilig å være dansk i Danmark. I hvert fall ikke når fyringssesongen starter. Danmark er veldig ulikt Norge. Blant annet må de importere ved i langt større grad enn oss. Flere bor i byer og de har ikke den fyringstradisjonen vi har her på berget. Det er fristende å peke på forskjellene mellom oss og danskene når vi ser salgstall som stuper og aksjonsgrupper som vil ha bort vedfyring fra energiproduksjonen. Da vi samlet bransjen tidligere i måneden for å se inn i spåkulen var det likheter med andre land vi speidet etter. Har vi noe å lære, kan vi komme i forkant og unngå tilstander som Danmark der vedfyring sart er en kuriositet blant originaler på landsbygda. I diskusjon med Sintef, NILU og engasjerte medlemmer er det rimelig klart at påstanden om vedfyringens skadelige effekt er høyst diskutabel og preget av forskning som er høyst usikker. Her må vi gjøre en innsats i den nærmeste tiden. Den største trusselen mot bransjen er om det brer seg en holdning om at vedfyring er en trussel mot folkehelsa. Tvert om; beregninger fra f.eks Bergen viser at utskifting til ny teknologi virker så bra at svevestøvet fra vedfyring i praksis forsvinner som problem.