Leder: Det beste – det godes fiende

Når det beste blir det godes fiende er det på tide å tenke seg om. Det har vi også gjort i Norsk Varme. Det er mange av oss som har vært tilhenger av streng kontroll av fyringsanlegg i Norge. Måten vi har gjort det på er å la saksbehandlere i kommunene sjekke tegninger og tekniske løsninger før arbeidet blir påbegynt. Jeg skjønner godt at dette i mange sammenhenger kan være krevende for en saksbehandler som kanskje er nyutdannet jurist og ikke kjenner håndverksfaget godt nok. Systemet med forhåndsgodkjenning forutsetter jo også at jobben gjøres som planlagt og at de som gjennomfører er flinke og pålitelige folk. Slik er det jo ikke alltid. Ved å droppe søknadsplikten flytter vi kontrollen fra skrivepulten og ut i felt, der jobben gjøres. Med krav til kontroll og bildedokumentasjon sjekkes det som er gjort, ikke det som planlegges. I en ideell verden kan vi kanskje få luket vekk feil og mangler gjennom å studere en søknad nøye. Men det er jo ikke slik det fungerer. Vi som legger til rette for at folk kan ha bål hjemme i stua er praktiske folk. Når noe ikke fungerer må vi slutte med det.