Leder: En klimanøytral fremtid

Jeg gleder meg til nyttår. Da blir det forbudt å fyre med olje, og oppvarming av husholdningene blir fossilfri. Slik har det ikke vært siden vi tok i bruk kull for noen få hundre år siden. I historien er fossil oppvarming en bitteliten parentes, mens allerede for 300-400 tusen år siden hadde man ildsteder. Det er ikke fritt for at hjertet kommer til å hamre litt fortere enn ellers når vi går inn i 2020. En historisk beslutning som vi har vært med på å legge grunnlaget for gjennom å tilby et topp moderne og klimanøytralt alternativ. Det er et stadig økende behov for energi som truer kloden vår. Tiåret vi går inn i kommer til å være avgjørende for om vi klarer å legge om energiproduksjonen slik vi håper på. Jeg  håper klimanøytral vedfyring blir en viktigere del av løsningen i Norge. For å få til det trenger vi hjelp fra alle gode krefter. Heng på inn i et spennende og avgjørende tiår for ild-bransjen.

Godt nytt år fra Steinar Vigdal, styreleder