Leder: Jeg sover alltid godt

Jeg sover alltid godt, fordi jeg har en godkjent pipe montert av en som kan det. Heldigvis er det slik at de fleste piper tåler at den tar fyr. Det skal være umulig å antenne bygningskroppen selv om det er åpen flamme i selve pipa. Når huset allikevel, en sjelden gang, brenner opp som følge av pipebrann er det fordi monteringen er feil. Noen vil si at det er å trekke det for langt – at pipebrann kan oppstå selv om alt er forskriftsmessig. Jeg vil si at folk skal sove godt om natta dersom de har brukt sertifiserte montører til å rehabilitere fyringsanlegget – ildsted og pipe inkludert. En sertifisert montør bruker riktige metoder og riktige produkter. De som ikke har grunn til å sove godt om natta er de som bruker selvlærte amatører og produkter som ikke er lovlig å bruke i Norge. Sertifiserte montører er den beste sovemedisin. Fortsatt god fyringssesong.