Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Leder: jippi!

Ja; det er lov å være blid når det man jobber jevnt og trutt med lykkes. For fem år siden var det noen som foreslo at vi burde jobbe for å få et forbud mot gamle ovner.

«Vi kan ikke bare lokke med panteordning» ble det sagt. «Det vil bli oppfattet negativt, og igjen gå utover bransjen» ble det også sagt. Vi jobbet oss frem til en enighet: Vi skulle jobbe for forbud fra 2022 og samtidig påvirke kommune og stat til å innføre panteordninger. Nå er det flere kommuner som har pant enn noensinne. Og for noen dager siden ble det klart at Bergen kommer med et forbud fra 2021. Dette er først og fremst en seier for alle som sliter med byluften i Bergen, men også et stolt øyeblikk for oss i Norsk Varme som ønsker å bidra til bedre byluft.

Steinar Vigdal