Leder: Om tro og tvil

Det er ikke så lett å bli klok på forskningsformidling, alltid (ref. saken nedenfor). Vi i Norsk Varme har et veldig godt forhold til alle de som forsker på oss. Grunnen er at alle elsker vedfyring. Alle vil oss vel! Men selv om forskningen entydig fastslår at moderne vedfyring er renere enn gammel vedfyring og at det er positivt at gamle ovner byttes med nye er det ikke alltid så lett å nå igjennom lydmuren av kritisk presse. Om det ikke er veden som er for dyr, er det røyken som er for plagsom. For meg er det innlysende at en ovn som forurenser ti prosent av en gammel er bedre enn nettopp den gamle. 10 000 gamle ovner forurenser like mye som 80 000 nye. Når det påstås at panteordningen ikke virker må det bevises bedre for å overbevise meg i hvert fall. Ifølge NILU har panteordningen ført til at flere fyrer mer med ved og at det kan forklare at svevestøvet ikke har minket like mye som håpet. Mer klimanøytral vedfyring er positivt, så lenge vi varmer opp husene våre med strøm, som i den kalde årstiden gjerne importeres fra kull og gasskraftverk i Europa. I iveren etter å bekjempe svevestøv har vi glemt litt at det tross alt er energiproduksjon vi leverer. Ren energi!