5. Forholdet til TEK10

Teknisk forskrift inneholder en rekke overordnede krav og bestemmelser som du må ha kjennskap til og som er en del av lovverket. Den sier noen om hvilke krav som stilles til blant annet;

  • Dokumentasjon for oppfyllelse av krav.
  • Dokumentasjon for produkter som brukes i tiltaket
  •  Dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV- dokumentasjon) – til kunden.
  •  Krav til byggverk, sikkerhet ved brann (kap 11), miljø og helse (kap 13.)
  • Energiforsyning (kap 14), jf § 14- 7 som har betydning for varmekilder.
  • Kap 15 om installasjoner og anlegg, herunder «varmeinstallasjoner».
  • Røykkanaler og skorstein i § 15-3 med generelle og overordnede krav.

For produsentene av vedovner og peis har særlig de nye kravene til energieffektivisering, tette bygg og ventilasjonsanlegg skapt visse utfordringer. Dette med hensyn til trykk inne og ute og i hvilken grad ovn/peis og pipe vil fungere og fungere tilfredsstillende.