6. Norsk standard og europeisk standard

For ildsted- og skorsteinsbransjen er det flere standarder som er viktige, men som ikke er en del av norsk lov/forskrift. Disse inneholder anbefalte løsningsforslag for gjennomføring av både kontrakter og konkrete arbeider. Aktuelle standarder er blant annet (europeisk standard – EN)

  • EN – standard 13240 ogEN – standard 13229 som gjelder dokumentasjon av branntekniske krav for hhv frittstående ildsteder og peisinnsatser.
  • NS-EN 13063-3:2007 gjelder innvendige røykkanaler tegl og keramikk.

Det er egne utvalg som blir opprettet for å lage disse og har en bred representasjon hvor de fleste interessene som er viktige blir ivaretatt. Norsk Varme har en egen oversikt over de relevante standarder.