7. Annet relevant/tilgrenset regelverk

Hva gjelder annet regelverk det kan være greit å ha en viss kunnskap om, vises det til følgende;

Brann og eksplosjonsvernloven: Overordnet lovverk som gir rammene for neste angitte forskrift. Ingen konkrete krav til den enkelte.

Forskrift om brannforebyggende tiltak: Sier noe mer konkret om kommunens, huseiers og feier ansvar, rett og plikt til å sikre at pipe/oven/peis følger forskriftskravene.

Forskrift om stilaser, stiger og arbeid på tak: Angir konkret bestemmelser om arbeid på tak med tilhørende sikringsfunksjoner.

Disse finner du på hjemmesidene til lovdata www.lovdata.no