Begreper, forkortelser og definisjoner

Begreper, forkortelser og definisjoner: Plan og bygningsloven 2008 – Pbl Plan og bygningsloven 1985 – Pbl 85 SAK10 – Saksbehandlingsforskriften TEK10 – Teknisk forskrift Fobot – Forskrift til lov om brannforebyggende tiltak. EN – Europeisk standard NS – Norsk standard