Luftinstituttet undersøker luftkvaliteten i Oslo

Luftinstitutt kartlegger vedfyringsvanene i Oslo og Akershus

Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomfører i disse dager en omfattende undersøkelse av vedfyringens påvirkning på byluften i Oslo og Akershus.

Målet med undersøkelsen er å få bedre forståelse for bruk av vedfyring til oppvarming av boliger, og hvordan oppfatningene og holdningene i samfunnet er til dagens praksis.
Dersom du bor i Oslo-området kan du ta undersøkelsen her.