norsk-varme-skorstein

Meld inn brudd på skorsteinskravet

Norsk Varme hører stadig om historier hvor de nye kravene til skorstein i småhus brytes. Mange utbyggere bryter reglene.

Vi kan gripe inn, men vi trenger konkrete bevis. Det siste vi har fanget opp nå er i Stavanger, hvor det ble «klargjort for skorstein». Det holder ikke.

Skorsteinen skal stå der, før folk flytter inn. Meld gjerne inn tilfeller til Norsk Varme, så lover vi å være plagsomme mot utbygger og krevende overfor myndighetene.