skjermdump-av-meldeskjema

Meldeskjema for peis

Norsk Varme har utviklet et eget skjema for å melde om nymontering av ildsted.
Alle som får installert et nytt ildsted plikter å melde fra om dette til kommunen. I tillegg anbefaler bransjeforeningen å ta vare på et undertegnet skjema som kan benyttes når boligen selges.

Meldeskjema for peis