bilde av stjerneskudd

Myndigheter

Vedfyring er en uerstattelig del av det totale energibildet i Norge. Dialogen med myndighetene er viktige for oss – både lokalt og sentralt. Norsk Varme vil være en viktig bidragsyter til miljø- og energidebatten.

Lokalt er det viktig å sørge for forutsigbare rutiner og regelverk for montering og rehabilitering, både av ildsteder og skorsteiner. Norsk Varme arbeider for at det skal være en høy standard på alle sider av bordet, til det beste for forbruker, forvaltning og samfunn.