Energi

  • iStock_000000064811XSmall25% av norske husholdninger har vedfyring som viktigste varmekilde.
  • Det brennes ca. 1,3 millioner tonn ved i norske boliger.
  • En gjennomsnittlig bolig i Norge bruker ca. 3.600 KWh energi fra vedfyring og ca. 8.000 KWh fra elektrisitet til oppvarming av rom.
  • Energibruken i norske husholdninger ligger på ca. 44 TWh. Ca. 35 TWh er fra elektrisitet.
  • Vedforbruket i Norge tilsvarer nesten 7 TWh, men gir bare ca. 3,6 TWh i energi til norske hjem. Dette har sammenheng med at den samlede effekten på norske ildsteder er ca. 50%.
  • Nesten 2 millioner ildsteder i Norge er gamle. Ved å bytte ut disse med nye rentbrennende ovner, vil vi få over 1TWh ekstra energi ut av samme vedmengde. Dette tilsvarer to Altakraftverk.
  • Beregninger viser at ved og annen biobrensel kan erstatte elektrisitet, olje og parafin med over 10-13 TWh på kort sikt.
  • Regjeringen har mål om å doble bruken av bioenergi innen 2020.