Miljø

  • Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning.
  • Vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved/bio er klimanøytralt.
  • Ved er en fornybar ressurs, og vedfyring er derfor 100% klimanøytralt. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i trærne – og inngår i det naturlige CO2-kretsløpet.
  • Nye ovner utnytter inntil 82% av energien i en vedkubbe. Ovner med 90% utnyttelsesgrad er under utvikling. Til sammenligning utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag. 5-10% forsvinner under produksjon og 8-10% forsvinner i forbindelse med overføring. Kullkraft utnytter under 50% av energien i kull.
  • Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring.
  • Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftning av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene.
  • Gamle ildsteder tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp og energieffektivitet.
  • Utskiftning av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv på mellom 17.000 og 20.000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovner kom i 1998.
  • Vedfyring bidrar til svevestøv, men er ikke den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet for folk flest. Dette skyldes at utslippet kommer fra piper på taket, og spres med lufta.

– Ved er kortreist. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i det området man bor.