Varma får grunderpris

Norges vels gründerpris til VARMA

At Norge i dag er storimportør av ved og vedbriketter fra andre land er verken bærekraftig eller skaper lokale arbeidsplasser. Vinneren, Svein Bjerke, mottok prisen for arbeidet han har gjort i VARMA, som nå er Norges største produsent av fyringsprodukter.

– Svein Bjerke viser oss hvordan vi kan utnytte våre store fornybare ressurser på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, sa Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

-Han har lykkes med å kombinere produkt- og markedsutvikling på en solid og innovativ måte og at han i tillegg har et tett samarbeid med NAV om å hjelpe mennesker som har stått utenfor arbeidslivet inn i jobb, gjorde valget vårt enkelt, avsluttet han.

Les saken fra Ringeriksavisa her