strom-dyrt-norskvarme

Norsk strøm blir mer og mer “skitten”

Norge er selvforsynt med vannkraft. Men kraften vi reelt sett bruker importeres stort sett fra utlandet. Mye av den kommer fra olje, kull og atomkraft. Faktisk var 7 av 8 KWh brukt i Norge ikke fornybar i 2016.

98% av all kraft som lages i Norge kommer fra vannkraft. I 2016 var dette nær 150 terrawatt (TWh) elektrisitet. Men så finnes det altså opprinnelsesgarantier. Dette er sertifikat hvor man kan sikre seg hvor strømmen man bruker kommer fra. På samme måte som du og jeg kan betale ett øre eller to ekstra har mange europeiske storbrukere av kraft, sikret seg at det er norsk vannkraft de bruker. Det gjør at det meste av den norske kraften er solgt til utlandet. Når vi selv trenger kraft, kjøpes den derfor på børsen fra utlandet.

Norges vassdrags- og energiverk, NVE regner ut hvordan dette fordeler seg. Regnskapet for 2016 er nettopp klart: 64% av strømmen vi benyttet i Norge var fossil! Dette er en oppgang fra 57 året før, som også da var ny rekord. Bare 14% av strømmen vi brukte var fornybar – fra vann eller vind. De siste 21 prosentene kom fra atomkraft.

Sett opp mot disse tallene kan man si at diskusjonen om vedfyring og miljøvennlighet er meningsløs. Enhver kubbe du varmer opp med, vil altså erstatte 64% fossil energi og 21% atomkraft.

Ikke til å tro, sier du? Les selv her.