Norsk Varme ønsket i arbeid med Sentral Godkjenning

Norsk Varme er bedt om å bidra når Sentral Godkjenning skal endevendes. DiBK erkjenner at SG i mange sammenhenger ikke fungerer etter intensjonen. Særlig gjelder det forskjeller i kompetanse mellom de som har fagkunnskap om et avgrenset område (f.eks piperehabilitering) og et større felt (f.eks murerfaget). Førstnevnte får ikke SG, mens sistnevnte får alle fordelene det innebærer å ha SG, selv om vedkommende ikke kan noe om piperehabilitering.

– Vi er glade for å kunne bidra i dette arbeidet, roser Steinar Vigdal. Han mener dagens ordning er urettferdig, konkurransevridende og ikke lar seg forsvare faglig.