Norsk Varme organiserer seg europeisk

Norsk Varme er blitt medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for ildsteder. Organisasjonen har det klingende navnet CEFACD, som står for Comité Européen des Fabricants de Chauffage et de Cuisine Domestique. Dette er paraplyorganisasjonen for produsenter og nasjonale organisasjoner av ildsteder for oppvarming og matlaging. – Mange av premissene for standardene i Norge legges i EU, gjennom de såkalte LOT-reguleringene. Norsk Varme har gjennom eget arbeid, våre største medlemmer og norske myndigheter bidratt i dette arbeidet i flere år.

Men gjennom medlemskapet kommer vi “nærmere bordet” der premissene settes, sier styreleder Steinar Vigdal i Norsk varme.

– Det er i våre medlemmers interesse at miljøkrav og standarder til enhver tid er tilstrekkelig strenge, men også forutsigbare og stabile, sier Vigdal. Dette arbeidet har fullt fokus.