14-kommuner-panteordning

Norsk Varme starter gebyrundersøkelse

Det er en kjent sak at de kommunale gebyrene som rammer vår bransje varierer voldsomt, og ofte føles urimelige. Norsk Varme ønsker å kunne dokumentere det hele.

Vi starter derfor en kartlegging av gebyrene. I løpet av de nærmeste dagene vil du derfor bli invitert til å svare på en undersøkelse, hvor de kan melde opplevelser fra dine aktuelle kommuner. Se etter invitasjonen i eposten din. Høy deltakelse gir høy kvalitet på rapporten, og mer gjennomslagskraft i vårt arbeid for bedre rammebetingelser.