NORSK VARME STØTTER KLIMAKUR 2030

Myndighetene har i den omfattende planen «Klimakur 2030» foreslått en rekke tiltak for at Norge skal innfri klimamålene. For vår bransje foreslås det en forsterket utfasing av gamle vedovner i tettbygde strøk, og helt spesielle tiltak for Grenlandsområdet.

I planen er det noe usikkert om man ønsker å bytte ut ovner til fordel for elektrisitet eller moderne ovner. Norsk Varme har i sitt høringssvar pekt fordelen ved å fokusere på nye ovner. Mye av strømmen som brukes i Norge er ofte importert, og kan stamme fra både kull og atomkraft. Elbiløkningen fører også til et press på nettet. Vi har trukket fram at også i miljøarbeidet må vi tenke helhetlig, og også beredskap. Her er det utelukkende vedfyring som kan bidra effektivt, trygt og kostnadseffektivt for den enkelte og samfunnet.

Sist uke sendte Norsk Varme inn sitt høringssvar. Det kan leses her:

Download (PDF, Unknown)