Norsk Varme tar oppgjør med cowboyer i bransjen.

Norsk Varme tar oppgjør med cowboyer i bransjen

Gjentatte eksempler på farlig montering av ovner og piper gjør at Norsk Varme nå går til aksjon mot amatørene i bransjen.

De siste fire årene har bransjeforeningen kurset over 400 montører og nesten tusen butikkmedarbeidere. Samtidig kommer det stadig eksempler på feil og brannfarlige monteringer av folk som ikke har nødvendig kompetanse. I slutten av juni møter foreningen representanter for Lillehammer kommune for å invitere til samarbeid om å luke vekk useriøse aktører. Til høsten er det lagt opp til flere initiativ overfor kommuner der det er eksempler på farlig arbeid.