Billedtekst: den nye styrelederen Steinar Vigdal og nestleder Svein-Olav Barikmo møtte statssekretær Bjørnar Laabak

Norsk Varme tok opp høye gebyrer med departementet

Statssekretær i Kommunaldepartementet Bjørnar Laabak viste stor forståelse at bransjen mener montørsertifikatet bør ha samme status som fagbrev for å få ansvarsrett.

-Vi ønsker å se nærmere på hvilket handlingsrom kommunene har, sa han da Norsk Varme møtte departementet forrige uke.

I dag er det slik at håndverkere med fagbrev automatisk får kommunens godkjenning for tiltak som krever søknad, som rehabilitering og oppføring av skorstein eller fyringsanlegg. Har man tilsvarende kompetanse gjennom erfaring og kurs må man allikevel søke kommunen hver gang. Kommunene praktiserer dette veldig forskjellig, noe Laabak er enig i er problematisk.

-Vi har gjerne kontakt med Norsk Varme om dette fremover, sier han.

– Vi har de siste par årene bygget opp en sertifiseringsordning i samarbeid med Brannvernforeningen. Montører som har sertifikat opplever etter hvert økende etterspørsel i markedet. Folk vil at «bålet i stua» skal være forsvarlig montert. Vi merker allerede at vi har skapt en situasjon der det er mindre attraktivt for «cowboyene» å operere i bransjen. Våre sertifiserte montører er blant de med best kompetanse på ovns- og pipearbeider. Da blir det galt at det er større byråkrati for ekspertene enn de som har det formelle i orden, men kanskje ikke har kompetansen og erfaringen som trengs, sier styreleder Steinar Vigdal, som synes møtet med departementet var positivt.

Norsk Varme ba også departementet stramme inn unntaket for krav til pipe i småhus. -Nå er det sånn at tre sløyfer med vannbåren varme gir unntak for pipekravet, uten at det stilles krav til klimavennlig oppvarming. Dette er veldig uheldig, både fordi man brenner unødvendig mye strøm, men også fordi det påfører strømnettet stor belastning. Jeg føler vi møtte forståelse for at vedfyring er bedre av beredskapshensyn og vi vil jobbe videre for at det stilles strengere krav til hvordan en vannbårne varmen varmes opp, sier Vigdal.

 

Billedtekst: den nye styrelederen Steinar Vigdal (t.v.) og nestleder Svein-Olav Barikmo (t.h.) møtte statssekretær Bjørnar Laabak (i midten).