stigende-omsetning

Økt parafinutbytting

Enova kunngjorde 16. oktober at det nå er 6.000 kroner i pant og enklere rutiner for å søke.

Enova melder til Norsk Varme at det er en sterk økning i henvendelser til svartelefonen, og markert økning i antall søknader. Vi kommer tilbake med kontrete tall når disse foreligger. Norsk Varme utarbeidet umiddelbart informasjonsmateriell om ordningen da den ble etablert.

Les mer her