Pipe

Ønsker krav til pipe og ildsted i nye hus

Dagens krav om pipe i nye småhus bør følges opp med krav om at det også skal være ildsted, mener Norsk Varme.

Bransjeforeningen går nå sammen med Norsk Bioenergiforening (Nobio) for å legge press på myndighetene for å få til dette. Fra før har Norsk Varme bedt Kommunaldepartementet revurdere regelen som gjør at et nybygg kan unngå pipekravet ved å installere vannbåren varme.

– En viktig begrunnelse for pipekravet er beredskap, men full beredskap blir det ikke før det monteres et ildsted på pipa, sier Daglig leder i Nobio Martin S Kristensen.

– Beredskapshensynet er ikke tilstrekkelig ivaretatt i energireglene i TEK 10 og tar ikke tilstrekkelig hensyn til at vi trenger alternativer når strømmen går, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.