Ønsker ovnspant i Sandefjord

Norsk Varmes kommuneturné fortsetter med uforminsket styrke. Forrige uke møtte vi Sandefjord kommune etter initiativ fra Arne Andresen i Varmefag i Sandefjord. Sandefjord er en av de kommunene som har satt svevestøv på dagsorden og gjennomført målinger flere steder i kommunen. Kommuneadministrasjonen avviser ikke en panteordning, men viser samtidig til at målinger viser at svevestøv er et mindre problem i Sandefjord enn i mange andre byer. -Det var et nyttig møte og vi kommer til å følge opp politikerne i kommunen for å få fokus på utskifting av gamle ovner, sier Steinar Vigdal – styreleder i Norsk Varme.

Turneen avdekker også at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder trygge ildsteder og forsvarlig montering. Feiermester Jan Espeseth i Vestfold interkommunale brannvesen, skryter av montørene i de seks nordligste Vestfold-kommunene. Møysommelig arbeid med sikkerhet og tilsyn har gjort at 45 000 husholdninger nærmest har null risiko for brann som skyldes feil monteringer, skal vi tro Espeseth. – Dette står i grell kontrast til inntrykket vi fikk fra Lillehammer, da vi var der tidligere i sommer, sier Steinar Vigdal.