Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Ovnspant i valget

Det er ikke mange ukene til valget. Jeg har ingen tro på at klimavennlig vedfyring vil bli et tema i valgkampen. Til det er enigheten for stor.

Alle vil at vi nordboere skal fortsette å fyre med ved. Det har den siste tiden med svevestøvdiskusjon lært oss. Men tiden vi er inne i gir oss muligheten til å så noen frø hos de som etter hvert skal erobre makten. Neste stortingsperiode kommer vi til å jobbe aktivt for at nasjonal panteordning skal bli diskutert blant ledende miljøpolitikere. I Danmark har dette vært en suksess. Det er ingen grunn til å ikke ta i bruk alle virkemidler for å få folk til å bytte de gamle ovnene. Godt valg.

 

Styreleder Steinar Vigdal