Ovnspant på Nesodden

Det er ikke bare storbyene som ønsker å få fortgang i utskifting av gamle ovner. Det nye kommunestyret på Nesodden har satt av hundre tusen kroner til formålet og panten skal være 5000 kroner. I første rekke blir dette en forsøksordning.

– Selv om det ikke er samme tettstedsproblematikk på Nesodden som i storbyene er det merkbart med røyk fra vedfyring på kalde dager, sier Eivind Hoff-Elimari, som er varaordfører og fra Miljøpartiet de grønne.