panteordning-innfores-i-fredrikstad-og-lillehammer

Pant i Kristiansand

Bystyret i Kristiansand har satt av 500.000 til en pantekampanje for vedovner fra 2018. Satsen per ovn er ikke satt, men vil trolig ligge mellom 3.000 og 5.000 kroner.

– Det er flott at det kommer pant også i Kristiansand. Dette er resultat av et langsiktig arbeid, sier styreleder Steinar Vigdal. – Men det er synd at ordningen kommuniseres så lenge før den skal trå i kraft. Vi frykter at det kan stanse handelen i ventetiden, og går i dialog med kommunen om dette, sier styrelederen.