panteordning-innfores-i-fredrikstad-og-lillehammer

Vaksdal kommune har innført panteordning

Vaksdal, som ligger i nærheten av Bergen, har innført pant for å skifte ut ovner.

Panten er på 4.000 kroner. Foreløpig er det bare satt av pant til de 50 første som søker. Men det monner i en kommune med 4.000 innbyggere. Per nå er det etter vår oversikt 15 kommuner med panteordninger. Norsk Varme fortsetter å informere andre potensielle kommuner om mulighetene.