panteordning-innfores-i-fredrikstad-og-lillehammer

Panteordning innføres i Fredrikstad og Lillehammer

Kommunene har i de siste årene slitt med høy luftforurensning på vinterstid. Å innføre panteordning er et grep for å bedre luftkvaliteten.

– Dette er veldig hyggelige nyheter for innbyggerne i Lillehammer og Fredrikstad. Det blir spennende å se hvor ivrig de er på å få skiftet ildsted nå som kommunen bidrar økonomisk. Det hadde vært veldig gøy om innbyggerne i disse kommunene fulgte i innbyggerne i Bergen sitt fotspor, sier styreleder i Norsk Varme, Merethe S. Halvorsrød.

Halvorsrød refererer til da Bergen kommune lanserte sin panteordning tidligere i år. Kvoten ble fylt opp på bare én time.

Fredrikstad kommune

Fra 1.november innfører Fredrikstad kommune panteordning for å fortgang på utskiftningen av gamle ikke-rentbrennende ildsteder. Det er satt av 1.000.000 kroner til å finansiere ordningen. Tilskudd utbetales frem til millionen er brukt opp. Pantebeløpet er satt til 3.000 kroner

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune har også innført en mini-panteordning. Kommunen gir inntil 3.000 kroner i tilskudd til de 35 første husstandene innenfor byplanens område som søker og bytter til en rentbrennende ovn. Fristen for registrering av ferdig montert ovn er 30.november 2016.