bilde av kampanjebilde

Pantepotensiale

Fredrikstad begynner straks; Lillehammer kommer like etter. Stavanger prøver seg også. Flere kommuner kommer i gang med panteordningene sine.

Både Bergen og Oslo har meldt at ordningene skal økes for 2017. Beløpene er mellom 3.000 og 6.000 kroner. Men potensialet er stort. Norsk Varme har laget en rapport med potensialet i de mest befolkningsrike kommunene i Norge.

Halvparten av befolkningen bor i 31 kommuner. I disse kommunene er det drøyt 700.000 skorsteiner – og flere enn én million ildsteder. Men – bare fem av disse 31 kommunene har altså tilbud om pant.

Norsk Varme følger opp hver og én av disse kommunene med tilbud om eksempler, erfaringer og bistand for å få fortgang i arbeidet.