forbud-mot-oljefyr

Regjeringen vil forby oljefyring fra 2020

Et nytt lovforslag er nå på høring, med frist i januar. Klima- og miljøministeren vil forby bruk av fyringsolje og parafin til oppvarmingsformål. Det er to varianter som foreslås.

Det ene er totalt forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg. Det andre gir rom for et unntak på kalde dager i bygg som ikke er boliger. Regjeringen vil ha utredet de to variantene før et endelig forslag legges fram for Stortinget. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Det er verdt å merke seg at når noe er forbudt, er det heller ikke lov til å gi støtteordninger. Det vil i så fall bety at 2019 er det siste året med pengestøtte til å skifte ut oljefyr. Norsk Varme deltar i høringsarbeidet, og arbeider også med Enova for å bidra til at vedfyring kommer inn som alternativ.