selvkost

Selvkost er det det koster

Søknadsgebyrer varierer mye avhengig av hvor i landet du bor. Enkelte må ut med 13 000,- kr for å få lov av kommunen til å reparere pipe. Men; kommunene kan ikke kreve mer enn det det koster. Odd Kjetil Krekvik fra Envidan Momentum var tydelig i sitt budskap til feierne da de hadde konferanse forrige uke:

– Gebyret må kunne forsvares utfra en timepris for jobben kommunen gjør. Kommunen må kunne dokumentere medgått tid pr sak, sa han.

Kommunen kan også differensiere gebyr utfra erfaring med saksbehandling. I følge feierne Norsk Varme snakket med er det sjelden en søknad tar mer enn en halvtimes tid å behandle, dersom alt er på plass. Styreleder i Norsk Varme oppfordrer alle til å kreve at kommunen dokumenterer hvilke kalkyler som ligger til grunn for gebyret, timepris og hvor mange timer som har vært brukt.