Skjerpings i bransjen: Bedre merking trengs

Kravet om at alle produkter må energimerkes følges dårlig opp i bransjen. Kravet er at det både i reklame, på nett og trykk – og på utstillingsmodeller skal være klart merket energieffektiviteten til hvert enkelt produkt. Tilsynsmyndighetene kunne presentere tall hvor 2 av 3 inspeksjoner hadde funnet feil.
– Det bør det være enkelt å rette på, sier styreleder Steinar Vigdal.

Alle produkter skal være registrert i det europeiske produktregisteret EPREL før det tilbys i markedet. Fordelen med EPREL er at alle forhandlere kan slå opp aktuell modell, og få skrevet ut både produktark og riktig merke umiddelbart.

Rett vei til EPREL finner man her:
www.nve.no/eprel

Videoer om hvordan merkingen skal være finnes på linkene på side 5 på denne powerpointen: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/202002332/3069398

Nå skal fortsatt merket med D til A+++ brukes. Fra neste år skiftes skalaen fra G til A. Norsk Varme vil informere om når dette skjer.