Slipp håndverkeren inn!

Det er ingen fare med å få inn håndverkere, så lenge man følger de vanlige hygienerådene.
– Alle har også et ansvar for at hjulene går rundt i samfunnet, sier styreleder Steinar Vigdal i Norsk Varme. Monteringer og reparasjoner kan fortsette som før, med mindre folk som skal ha besøk er i spesielt utsatte risikogrupper. Alle fagfolk med tilknytning til Norsk Varme er godt kjent med hygienereglene, og bortsett fra å komme inn og ut av boligen, trengs det minimalt med menneskelig kontakt i det arbeidet vi utfører. Det er altså ingen grunn til å avlyse arbeidet. NELFO har for øvrig beskrevet dette godt i sitt nyhetsbrev: https://www.nelfo.no/artikler/2020/2020-mars/slipp-handverkeren-inn/

Vi oppfordrer alle til å dele saken på EkteVarme om «slipp håndverkeren inn»