SSB: Flere og flere fyrer rent

Statistisk sentralbyrå, SSB har etter en lang pause kommet med nye tall på vedfyringen i Norge. 1,2 millioner av de 2,3 millioner husholdninger vi har, fyrer med ved. I 2016 har 60 prosent av hjemmene primært rentbrennende vedovner.

I alt ble det brukt 1,1 millioner tonn ved, som ga 5,34 TWh direkte varme. Størst forbruk er det i innlandsfylkene. Vedmengden brukt i gamle ovner faller kraftig.

SSB mener fortsatt at 44% av alt svevestøv i Norge kommer fra vedfyring.

SSB-flere fyrer rent