Steinar Vigdal gjenvalgt som styreleder

Årsmøtet i Norsk Varme har valgt Steinar Vigdal som styreleder for to nye år. To andre styreposisjoner var på valg. Brede Børud fra Norsk Kleber og René Christensen fra Jøtul ble valgt for to år. Øvrige i styret, som ikke var på valg er nestleder Svein Olav Barikmo, Leca, samt Grethe Bachmann, Nibe; Jens Christian Mikkelsen, Ildstedet; Rune Ek Larsen, Varmefag og Stian Varre, Nordpeis. Geir Vernan, Schiedel fortsetter som varamedlem, mens Leif Arne Skogsholm fra Jøtul ble valgt til ny vara for to år.