bilde av flammer

Store helsegevinster ved renere vedfyring

Vi har jo visst det lenge, men nå er det dokumentert; samfunnet kan spare milliarder ved riktigere vedfyring. En rapport fra Norsk energi og SINTEF på oppdrag av Miljødirektoratet peker på seks tiltak som kan bedre luftkvaliteten.

Dette er

  1. Forsert utskiftning av eldre ovner til nyere ovner.
  2. Forsert utskifting fra eldre ovner til nyere og beste vedovner og pelletsovner.
  3. Bedret fyringsteknikk for dem som har nyere vedovner.
  4. Ettersyn og vedlikehold av nyere vedovner.
  5. Elektrostatisk partikkelrensing av nyere vedovner.
  6. Bedret regulering av trekk med røykgassvifte for nyere vedovner.

 

Med andre ord er mange av tiltakene Norsk Varme har tatt til orde for nå blitt dokumentert som ønskelige mål.

 

En interessant kortform av rapporten finner du her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Renere-vedfyring-kutter-helsekostnader/