strom-dyrt-norskvarme

Strømmen som brukes i Norge er ikke “ren”

NVE har regnet ut hvor strømmen som brukes i Norge kommer fra. 16 prosent av alt forbruk er knyttet til opprinnelsesgaranti på kraftkilden. Resten, 84 prosent får det som er tilgjengelig. I og med at Norge eksporterer mye av sin vannkraft, importerer vi tilbake annen strøm.

I 2016 brukte vi 133 TWh i Norge, mens det ble produsert 150 TWh.

Det som nok overrasker veldig er at hele 64 prosent av kraften som ble kjøpt uten opprinnelsesgaranti i Norge i 2016 kom fra fossile kilder. 21 prosent var fra kjernekraft – og bare 14 prosent fra fornybare kilder.

Alt i alt var altså bare 28 prosent av all kraft som ble brukt i Norge vann, vind eller sol, mens nær to tredeler kommer fra olje, kull og atom.