Bilde av Merethe Halvorsrod

Styrelederen takker for seg

Jeg ble kastet rett inn i Norsk Varme som styreleder som fersk i bransjen. Heldigvis hadde Grethe Bachmann lagt et godt grunnlag, men læringskurven var bratt.

En av de største sakene vi har jobbet med de siste årene er svevestøv-problemet. Er det virkelig slik at kos med peis kan gjøre så mye skade som enkelte påstår? Jeg opplever en bransje som er ydmyk for negative konsekvenser, samtidig som vi finner løsninger og er i god dialog med sentrale og lokale myndigheter.

De siste årene har svevestøvutslippene fra nye ovner gått dramatisk ned. I enkelte tilfeller snakker vi om reduksjon fra rundt 1,5 gram til 1 gram pr kilo brent ved. I en tid da vedfyringen er under voldsomt press opplever vi at oppslutningen om ny fyringsteknologi er solid. Bergen, Oslo og Fredrikstad er byer som har utvidet panteordninger og bygningsmyndighetene har innført krav om pipe i nye hus. Man skulle tro at vedfyringen skulle stå svakere, men det er snarer tvert imot. En av årsakene tror jeg er sertifiseringsordningen vår. Det er utstedt 400 sertifikater og jeg merker at vi blir tatt på større alvor en før – både i markedet og hos myndighetene. Takk for at jeg har fått lov til å være med på denne utviklingen. Jeg gir fra meg styrelederklubba, men kommer til å være aktiv forkjemper for vedfyring i mange år fremover.

Merethe S Halvorsrød

Styreleder