Styret møter medlemmer i Stavangerområdet

Norsk varmes styre har gode erfaringer med å besøke viktige områder for foreningen. 12. april får Stavanger besøk. Vi ønsker også å møte alle medlemmer i ett felles møte. Målet er å samle erfaringer, høre om utfordringer og muligheter. 

Tid: 12. april klokken 14:00 – 16:00
Sted: Scandic Hotel Stavanger City

Norsk Varme brenner blant annet for innføring av panteordninger, trygg sertifisert montering og å øke nordmenns kunnskap om trygg og miljøvennlig vedfyring. Under møtet kommer vi til å utdype hvordan vi jobber med disse områdene, men vi håper også på å kartlegge hva medlemmer og andre bransjevenner er opptatt av i distriktet.

Dersom du ønsker å delta kan du sende en e-post til fyr@norskvarme.org.
Ta gjerne med deg en kollega eller to.