Styret på Trondheimsbesøk

Styret i Norsk Varme besøkte Trondheim siste uken i august. Formålet med turen var å besøke Trondheim kommune, SINTEF og ha et møte med ENOVA.

I møtet med kommunen gikk mye av tiden med til å snakke om luftkvalitet og brannsikkerhet.
– Det var et godt møte med kommunen. Trondheim er blant de kommunene som har fått refs for sin luftkvalitet på vinterstid, og det var avklarende å høre at mesteparten av forurensningen skyldes biltrafikk, sier styreleder Steinar Vigdal.

Han holdt et lengre innlegg om Norsk Varme og våre fanesaker for kommunen og byens brannsjef.

Videre gikk turen til SINTEF hvor Morten Seljeskog bø på det siste innen vedfyringsforskning. Han og forskerkollegene holdt interessante innlegg for styret.
– Seljeskog og gjengen stiller ofte opp i forbindelse med nyhetssaker om svevestøv. De sitter på mye kunnskap og er flinke til å korrigere mediene når de gir all vedfyring skylden for at luftkvaliteten er dårlig. Vi har et fint samarbeid, og det er spennende å endelig få ta med hele styret hit for å se på deres brannlabratorium og høre mer om deres forskning, sier Vigdal.

På tampen av dagen hadde styret et godt møte med ENOVA.